DEVINDRAN RAJU
Pengurusan Rantaian Bekalan (Supply Chain)
Kursus Dua (2) Hari
 
Programme Outline
 1. Pengenalan kepada Pengurusan Rantaian Bekalan
  • Definisi
  • Peringkat- peringkat & Tahap SCM
  • Mempertingkatkan prestasi
  • Merendahkan kos

 2. Logistik Pembelian & Perolehan
  • Asas Pembelian
  • Ramalan
  • Bahan mentah
  • Kos pengangkutan

 3. Pergudangan
  • Operasi masuk gudang
  • Pengurusan bahan
  • Proses pengeluaran dan pemeriksaan kualiti
  • Penyimpanan produk akhir

 4. Logistik Penghantaran
  • Arahan Penghantaran
  • Penyediaan Dokumentasi Penghantaran
  • Perancangan Penghantaran
  • Proses Penghantaran

 5. Penghantaran Domestik
  • Memuat dan Merekod
  • Pengesanan & Pemantauan
  • Penghantaran & Rekod penjualan

 6. Perlaksaan Eksport
  • Mod Penghantaran
  • Incoterms
  • Dokumentasi
  • Prosedur & Pengisytiharan kastam

 7. Perlaksaan Import
  • Mod Penghantaran
  • Dokumentasi
  • Prosedur dan Pengisytiharan Kastam

 8. Pengurusan Inventori
  • Tahap Inventori
  • Pengambilan Stok
  • Logistik Pemulangan